Projekt

Läs mer om våra projekt

Örtofta Sockerbruk

Thermion isolerar och plåtbekläder processrören inom projekt Sockerhuset etapp 2.

Underhållstopp ST1

ST1 raffinaderiet i Göteborg har haft underhållstopp under våren 2019.

Örtofta Sockerbruk

Thermion isolerar och plåtbekläder processrören inom projekt Sockerhuset etapp 2.

Albano 3

Akademiska Hus bygger forsknings- och universitetslokaler ”Campus Albano”.

Lindesnes Zero Emission

Isolering GE Healthcare Lindenes genomför ett stort miljöprojekt för att klara nya direktiv för utsläpp i hav och luft. Utsläppen kommer att reduceras med mer än 90 procent.

Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB byter ut sin gamla indunstningsanläggning för att öka energieffektiviteten.
Thermion isolerar och plåtbekläder rören.